Ryškėnų kaimo bendruomenė Registrų centre įregistruota 2002 m. balandžio 29 d. Tada pirmininko pareigas patikėta eiti Rimantui Žebrauskui. Bendruomenę įkūrė septyni aktyviausi kaimo gyventojai. Ryškėnų kaimo bendruomenę valdo visuotiniame narių susirinkime išrinkta Taryba. Nuo 2006 m.  bendruomenės tarybos pirmininkas yra Kazys Lečkauskas. Kaimo bendruomenė įsikūrusi Telšių rajono savivaldybei priklausančiame pastate. 

Bendruomenės veiklos pagrindiniai tikslai: ugdyti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, atstovauti bendruomenės interesams ir juos ginti, skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Ryškėnuose ir aplinkiniuose kaimuose, tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, puoselėti bendruomenės dvasines vertybes.

Bendruomenės tarybos dėka Ryškėnų koplyčioje pakeisti langai, durys, įrengtos šildymo lempos, bendruomenės namuose padarytas remontas.

2009 m. rudenį bendruomenė iš Telšių rajono savivaldybės gavo leidimą projektuoti ir statyti paminklinį akmenį. Sulaukta geranoriško požiūrio ir pritarimo. Prie idėjos įgyvendinimo prisidėjo bendruomenės nariai: ūkininkas Stasys Mileikis iš savo laukų padovanojo didelį akmenį., o tėvas ir sūnus Ruginiai jį atvežė į parką. Ūkininkas Saulius Mileikis įsipareigojo atvežti lauko akmenų teritorijai apie paminklą išgrįsti. Ryškėnų seniūnija atvežė žvyro. 2010 m. Vygandas Petrauskas pradėjo gaminti marmurinę paminklinę lentą, šioms išlaidoms padengti kreiptasi paramos į savivaldybę. Ryškėniškis kalvis Evaldas Rimkūnas iškalė saulutę - kryžių, kurio gamybą apmokėjo Algimantas Lauraitis. Bendromis bendruomenės ir rėmėjų lėšomis pastatytas paminklinis akmuo, skatinantis išsaugoti ir aktualizuoti istorinę atmintį, telkti bendruomenę istorinės reikšmės įvykių pažinimui.

2009 m. pavasarį Telšių rajone Dievo Krėslo miške sutvarkytos partizanų žuvimo vietos, pastatytas paminklas, įrengti informaciniai stendai, nuorodos į partizanų žuvimo vietas, suorganizuotas renginys skirtas Žemaičių apygardos mūšio 60-tosioms metinėms paminėti.

Bendruomenės tarybos iniciatyva rengiamos šventės Motinos dienos, Pagyvenusių žmonių dienos progomis. 

Bendruomenės tikslas apjungti visus socialinius sluoksnius į vieną bendrą šventę, sukurti gerą nuotaiką ir pasidalinti gerumu ir vaišėmis nuo bendro stalo. Bendruomenė organizuoja ,,Gerumo akcijas" , kurių metu lankomi bendruomenės nariai, dovanojamos dovanėlės.

Bendruomenė aktyviai bendradarbiauja su Ryškėnų kultūros centru, seniūnijos administracija, biblioteka, sporto klubu, Ryškėnų ,,Bočių" skyriumi, Telšių ,,Atžalyno" progimnazijos Ryškėnų skyriumi.

Ryškėnų bendruomenės iniciatyva buvo užsakytas ir 2020.05.30 pastatytas naujas kryžius Ryškėnų kapinaitėse. Kryžių tikinčiųjų prašymu pašventino Ryškėnų parapijos klebonas Vaidas Buivydas.

https://www.prisijungusi.lt/