Šv. Mišios skirtos Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčios įkūrimo 25-mečiui paminėti

Sekmadienį Ryškėnų kaimo bendruomenės nariai ir tikintieji dalyvavo Šv. Mišiose ir Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčios 25-mečio minėjime. Šv. Mišias aukojo pirmasis Ryškėnų koplyčios klebonas mons. kan. Rimantas Gudlinkis, klebonas dek.  prel. dr. Juozas Šiurys, kun.  Saulius Tamošaitis ir šiuo metu koplyčią aptarnaujantis klebonas Vaidas Buivydas. 

Šv. Mišiose dalyvavo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, administracijos direktorius Tomas Katkus, LPS „Bočiai“ pirmininkas Kajatonas Šliogeris, LPS „Bočiai“ Ryškėnų skyriaus pirmininkas Benediktas Šniaukas, Ryškėnų seniūnijos seniūnas Saulius Širvys ir Ryškėnų kaimo bendruomenės pirmininkas Kazys Lečkauskas.

Iškilmingų Šv. Mišių metu padėkos žodžiai tarti bei atminimo dovanėlės įteiktos koplyčios įkūrimo iniciatoriams Algimantui Lauraičiui, Stanislovui Kęsminui,  Zofijai Klevienei. Pasveikinta ilgametė koplyčios tvarkytoja Janė Karalienė.

Po Šv. Mišių klebonas Vaidas Buivydas bendruomenės narius ir tikinčiuosius pakvietė į  šventę pagyvenusiems žmonėms Ryškėnų kultūros centre.